ஆண்மை பலம் அதிகரிக்கும்

நத்தை சூரி மூலிகை பயன்கள்
|

நத்தை சூரி மூலிகை பயன்கள்

நத்தை சூரி மூலிகை பயன்கள் | nathai soori powder benefits in tamil நத்தை சூரி என்றவுடன், இது ஏதோ ஒரு உயிரினத்தின் பெயர் என்று நினைக்க வேண்டாம். இது அரிய வகை மூலிகைளில் ஒன்றாகும். இதன் வித்தியாசமான பெயருக்கு ஏற்ப, பல வித நோய்களை போக்கும் தன்மை உடையது. இம்மூலிகை, சித்து வேலைகள் உட்பட பல்வேறு நோய்களை குணமாக்க பயன்பட்டதால், சித்தர்கள் இதை மாகமூலிகை என, அழைத்தனர். இயற்கையாக கிடைத்த மூலிகைகளைக் கொண்டு, பல…

Nathai Soori நத்தை சூரி பயன்கள் – சித்த மருத்துவம்

Nathai Soori | நத்தை சூரி பயன்கள் நத்தை சூரி | Nathai Soori நத்தை சூரி என்றவுடன், இது ஏதோ ஒரு உயிரினத்தின் பெயர் என்று நினைக்க வேண்டாம். இது அரிய வகை மூலிகைளில் ஒன்றாகும். இதன் வித்தியாசமான பெயருக்கு ஏற்ப, பல வித நோய்களை போக்கும் தன்மை உடையது. இம்மூலிகை, சித்து வேலைகள் உட்பட பல்வேறு நோய்களை குணமாக்க பயன்பட்டதால், சித்தர்கள் இதை மாகமூலிகை என, அழைத்தனர்.   இயற்கையாக கிடைத்த மூலிகைகளைக் கொண்டு,…

End of content

End of content