சப்ஜா விதை

சப்ஜா விதை பயன்கள் | Sabja seeds uses in Tamil

சப்ஜா விதை பயன்கள் | Sabja seeds uses in Tamil

சப்ஜா விதை பயன்கள் | Sabja seeds uses in Tamil தமிழ் நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான விதைகள் சமையலுக்கும், மருத்துவ பயன் பாட்டிற்கும் உதவுகின்றன. நம் முன்னோர்கள் பல அரிய விதைகளை கொண்டு நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன் படுத்தி உள்ளனர். முன்னோர்கள் வாழ்ந்த ஆண்டுகளில் குறிப்பாக கிராமங்களில் மருத்துவமனை இல்லாத இடங்களில் எல்லாம் மூலிகை செடிகளையும், விதைகளையும் கொண்டே தீராத வியாதியை குணப்படுத்தியுள்ளனர். இன்றும் கிராமப்புற மக்களின் வீடுகளில் நிறைய மூலிகை மரங்களையும், விதைகளையும் நாம் காணலாம். மருத்துவத்துறை அசுர…

End of content

End of content