நத்தை சூரி

நத்தை சூரி மூலிகை பயன்கள்
|

நத்தை சூரி மூலிகை பயன்கள்

நத்தை சூரி மூலிகை பயன்கள் | nathai soori powder benefits in tamil நத்தை சூரி என்றவுடன், இது ஏதோ ஒரு உயிரினத்தின் பெயர் என்று நினைக்க வேண்டாம். இது அரிய வகை மூலிகைளில் ஒன்றாகும். இதன் வித்தியாசமான பெயருக்கு ஏற்ப, பல வித நோய்களை போக்கும் தன்மை உடையது. இம்மூலிகை, சித்து வேலைகள் உட்பட பல்வேறு நோய்களை குணமாக்க பயன்பட்டதால், சித்தர்கள் இதை மாகமூலிகை என, அழைத்தனர். இயற்கையாக கிடைத்த மூலிகைகளைக் கொண்டு, பல…

Nathai Soori நத்தை சூரி பயன்கள் – சித்த மருத்துவம்

Nathai Soori | நத்தை சூரி பயன்கள் நத்தை சூரி | Nathai Soori நத்தை சூரி என்றவுடன், இது ஏதோ ஒரு உயிரினத்தின் பெயர் என்று நினைக்க வேண்டாம். இது அரிய வகை மூலிகைளில் ஒன்றாகும். இதன் வித்தியாசமான பெயருக்கு ஏற்ப, பல வித நோய்களை போக்கும் தன்மை உடையது. இம்மூலிகை, சித்து வேலைகள் உட்பட பல்வேறு நோய்களை குணமாக்க பயன்பட்டதால், சித்தர்கள் இதை மாகமூலிகை என, அழைத்தனர்.   இயற்கையாக கிடைத்த மூலிகைகளைக் கொண்டு,…

துணையுடன் நீண்ட நேர இன்பம்

Aamai Athikarikka Tips: நீண்ட  நேர போக இன்பத்திற்கு ஓர் அற்புத மூலிகை – long time mooligai பெரும்பாலன ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்கள் துணையுடன் நீண்ட நேர போகத்தில் ஈடுபட விரும்புகின்றனர் அதற்காக மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் பல வகையான மாத்திரைகளை பயன்படுத்தி போகத்தை நீட்டித்து கொள்கின்றனர். இது தற்காலிகமாக மட்டுமே செயல்படக்கூடியது. மேலும் பலவித பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தி போக இன்பம் என்ற சொல்லிற்கே முற்று புள்ளி வைத்து விடக்கூடும். ஆனால் நம் இயற்கை…

End of content

End of content