வெண்தாமரை

|

இதயத்தை வலுவாக்கும் தாமரை!

இதயத்தை வலுவாக்கும் தாமரை : Thamarai poo benefits in Tamil : செந்தாமரை இதய வலிமைக்கும் வெண்தாமரை மூளை வலிமைக்கும் நல்லது. தாமரை இலையில் உணவு உண்பதைத் தவிர்ப்பது நலம். தாமரை… இது இரு நீர்வாழ்த் தாவரமாகும். இந்தப் பூவின் அழகில் மயங்காத மனிதர்களுமில்லை, இதைப் பற்றிப் பாடாத கவிஞர்களுமில்லை. அரவிந்தம், எல்லிமனை, சூரியநட்பு, பொன்மனை, விந்தம், புண்டரீகம், பதுமம், கமலம், நளினம், முளரி, முண்டகம், மாலுந்தி, சரோகம், கோகனம், இண்டை, கஞ்சம், அப்புசம், அம்போருகம்,…

End of content

End of content